5ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

(Τ) Γεωμετρίες και Γεωμετρική Σχεδίαση

Κωδικός: 9544
Κατηγορία: Κατ επιλογήν υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Μαθηματικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή Ε.Α.: Εφαρμοσμένη Ανάλυση
Εξάμηνο: 5ο
Ώρ./εβδ.: 3

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκοντες