5ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Αρχές Παιδαγωγικής

Κωδικός: 9548
Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Μαθηματικού Εφαρμογών
Εξάμηνο: 5ο
Ώρ./εβδ.: 3

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκοντες