5ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Πολύπλοκη Δυναμική Χαμιλτονιανών Συστημάτων και Εφαρμογές

Κωδικός: 9547
Κατηγορία: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση: Μαθηματικού Εφαρμογών
Εξάμηνο: 5ο
Ώρ./εβδ.: 3

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκοντες