5ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΡΟΕΣ

Ώρ./εβδ.

 

Υποχρεωτικά

 

9032

Πιθανότητες

4

9058

Άλγεβρα και Εφαρμογές

4

9548

Αρχές Παιδαγωγικής

3

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά

4 μαθήματα από τα ακόλουθα

Ε.Α.

ΣΤ.

Μ.Π.

Ε.Μ.-Υ.Π.

 

 

9080

Δυναμικά Συστήματα

4

9060

Θεωρία Συνόλων

4

9304

Θεμελιώδη Θέματα Επιστήμης Η/Υ

4

9305

Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα

4

9057

Διακριτά Μαθηματικά

4

9056

Μηχανική Συνεχούς Μέσου[Τ]

4

9544

Γεωμετρίες και Γεωμετρική Σχεδίαση (Τ)

3

9547

Πολύπλοκη Δυναμική Χαμιλτονιανών Συστημάτων και Εφαρμογές

3

Τα Υποχρεωτικά Ροής, φέρουν την ένδειξη .
Τα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα των Ροών φέρουν την ένδειξη .
Στα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής(*) δεν υπάρχει κάποια ένδειξη (η αντίστοιχη θέση είναι κενή).
Η Ροή Ε.Α. είναι η Εφαρμοσμένη Ανάλυση.
Η Ροή ΣΤ. είναι η Στατιστική.
Η Ροή Μ.Π. είναι η Μαθηματικά Πληροφορικής.
Η Ροή Ε.Μ.–Υ.Π. είναι η Εφαρμοσμένη Μηχανική-Υπολογιστική Προσομοίωση.