Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Σακελλάρης Ιωάννης

Ε.ΔΙ.Π.
  • Βαθμίδα:   Ε.ΔΙ.Π.
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-3352, +30-210-772-1304
  • Fax:   +30-210-772-1302
  • Γραφείο:   κτ. Αντ. Υλικ. (Ζ), Γραφείο Α' Όροφος

Γνωστικό Αντικείμενο

  •  

Σπουδές

  •  

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  •