Μέλη ΔΕΠ

Τσουκαλάς Δημήτριος

Καθηγητής
 • Βαθμίδα:   Καθηγητής
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-2929, +30-210-772-4078
 • Fax:   +30-210-772-3025
 • Γραφείο:   0.21

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Φυσική και Τεχνολογία των Υλικών και των Διατάξεων της Μικροηλεκτρονικής

Σπουδές

 • Διδακτορικό, Πολυτεχνείο Grenoble, Γαλλία.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (DEA) Ηλεκτρονικής, Πολ/νειο Grenoble.
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου ΕΜΠ.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Νανοτεχνολογία.
 • Ημιαγωγοί Ηλεκτρονικές Διατάξεις.
 • Μικροαισθητήρες.