Μέλη ΔΕΠ

Τσόπελας Παναγιώτης

Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1150
  • Fax:   +30-210-772-1302
  • Γραφείο:   κτ. Αντ.Υλικ

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Δυναμική Δομικών Συστημάτων

Σπουδές

  •  

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  •