Μέλη ΔΕΠ

Τσώλας Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1609
  • Fax:   +30-210-772-1618
  • Γραφείο:   Γενικές Έδρες, Κτίριο Ε, 1ος όροφος

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Οικονομική Ανάλυση

Σπουδές

  • Διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός ΕΜΠ (1989)
  • Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων– Μεταλλουργών (1955)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  •