Μέλη ΔΕΠ

Τσέτσερης Λεωνίδας

Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-3046
  • Fax:   +30-210-772-3025
  • Γραφείο:   3.11

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Θεωρητική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης

Σπουδές

  • Ph.D. in Physics, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.
  • MSc in Physics, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.
  • Πτυχίο, Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Θεωρητική και Υπολογιστική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης και Επιστήμη των Υλικών Υπολογισμοί από Πρώτες Αρχές Νανοϋλικά, διδιάστατα υλικά