Μέλη ΔΕΠ

Ράπτης Ιωάννης

Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-3044
  • Fax:   +30-210-772-3025
  • Γραφείο:   0.09

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Οπτική Φασματοσκοπία Συμπυκνωμένης Ύλης

Σπουδές

  • Διδακτορικό στη Φυσική, ΕΜΠ.
  • Πτυχίο, Φυσικό Τμήμα, Φυσικομαθηματική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Φασματοσκοπική Μελέτη (Raman, PL) κυρίως σε ημιαγωγικά υλικά των ομάδων IV (Si, Ge, SiC), III-V (GaAs, InP, InSb, AlSb, GaP) και II-VI (CdTe, CdZnTe), σε μορφή συμπαγή ή χαμηλών διαστάσεων, και επίσης, διηλεκτρικά υλικά, σε συνθήκες περιβάλλοντος και σε συνθήκες μεταβλητής θερμοκρασίας και πίεσης, a-Si και nc-Si σε συνθήκες ανόπτησης με laser, καθώς και μελέτη των θερμο- και ηλεκτρο-χρωμικών ιδιοτήτων μεταλλικών οξειδίων (π.χ., VO2, V2O5)