Μέλη ΔΕΠ

Ψαρράκος Παναγιώτης

Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1697, +30-210-772-4234
  • Fax:   +30-210-772-1775, +30-210-772-3013
  • Γραφείο:   3.11

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Γραμμική Άλγεβρα

Σπουδές

  • Ph.D., Mathematics, National Technical University of Athens, Greece, 1997
  • B.Sc., Mathematics, University of Athens, Greece, 1991

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Numerical range (field of values) of matrices and matrix polynomials (theory and numerics). Spectral analysis and canonical forms of matrix polynomials (theory and numerics). Eigenvalue perturbation theory, stability and pseudospectra (theory and numerics). Analysis of nonnegative matrices and Perron-Frobenius theory. Hilbert spaces and indefinite inner product spaces.

Μαθήματα