Μέλη ΔΕΠ

Παπανικολάου Βασίλης

Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1722
  • Γραφείο:   2.10

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις

Σπουδές

  • Διδακτορικό: Mathematics, Stanford University, 1988
  • Master: Mathematics, Courant Institute, New York University, 1982
  • Πτυχίο: Σχολή Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων EMΠ (κατεύθυνση: Ηλεκτρονικού), 1980

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Φασματική Θεωρία Διαφορικών Εξισώσεων
  • Στοχαστική Ανάλυση
  • Μαθηματική Φυσική

Μαθήματα