Μέλη ΔΕΠ

Παπαγιάννης Αλέξανδρος

Καθηγητής
 • Βαθμίδα:   Καθηγητής
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-2992, +30-210-772-2987
 • Τηλ Εργαστηρίου:   +30-210-772-2933, +30-210-772-4399
 • Fax:   +30-210-772-2928
 • Γραφείο:   0.14

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Φυσική και Τεχνολογία των LASER - Εφαρμογές στην Ατμοσφαιρική Οπτική

Σπουδές

 • Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ε.Μ. Πολυτεχνείου-Κατεύθυνση Ενεργειακού Μηχανικού
 • Πτυχίο Εμπεριστατωμένων Σπουδών (DEA), Φυσικές Μέθοδοι στην Τηλεπισκόπηση, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο PARIS 7, Γαλλία
 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Φυσικές Μέθοδοι στην Τηλεπισκόπηση, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο PARIS 7, Γαλλία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Τηλεπισκόπηση Laser της Ατμόσφαιρας (Τεχνική LIDAR)
 • Φυσική & Τεχνολογία των Lasers (Lasers Στερεάς Κατάστασης-Lasers Αερίων)
 • Ατμοσφαιρική Οπτική
 • Φυσική της Ατμόσφαιρας και του Περιβάλλοντος
 • Φασματοσκοπία Laser
 • Ατμοσφαιρική Διασυνοριακή Ρύπανση
 • Μέτρηση Μετεωρολογικών Παραμέτρων
 • Υπεριώδης-Β Ηλιακή Ακτινοβολία