Μέλη ΔΕΠ

Παπαγεωργίου Νικόλαος

Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1736
  • Γραφείο:   2.01

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Εφηρμοσμένη Ανάλυση

Σπουδές

  •  

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  •  

Μαθήματα