Μέλη ΔΕΠ

Παπαδημητρίου Δήμητρα

Επίκουρη Καθηγήτρια
  • Βαθμίδα:   Επίκουρη Καθηγήτρια
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-3043
  • Τηλ Εργαστηρίου:   +30-210-772-2935
  • Fax:   +30-210-772-2928
  • Γραφείο:   3.16

Γνωστικό Αντικείμενο

  •  

Σπουδές

  •  

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  •