Μέλη ΔΕΠ

Κυτόπουλος Βίκτωρ

Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1251, +30-210-772-1252
  • Fax:   +30-210-772-1302
  • Γραφείο:   κτίριο Αντοχής Υλικών (Ζ)

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Πειραματική Μηχανική Υλικών με έμφαση στην Ηλεκτρονική Μικροσκοπία

Σπουδές

  •  

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  •