Μέλη ΔΕΠ

Κουτσούμπας Γεώργιος

Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-3023
  • Fax:   +30-210-772-3025
  • Γραφείο:   3.13

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Βαρύτητα

Σπουδές

  • Διδακτορικό στη Φυσική, ΕΜΠ
  • Πτυχίο, Φυσικό Τμήμα, Φυσικομαθηματική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Μελανές Οπές.
  • Βαρυτική Κατάρρευση.
  • Υπολογιστική Φυσική.