Μέλη ΔΕΠ

Κεφαλάς Βασίλειος

Επίκουρος Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Επίκουρος Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1364, +30-210-772-1307
  • Fax:   +30-210-772-1302
  • Γραφείο:   κτίριο Αντοχής Υλικών (Ζ)

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Μηχανική των Υλικών με Έμφαση στα Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά

Σπουδές

  •  

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  •