Μέλη ΔΕΠ

Βαδαλουκά Βασιλική

Επίκουρη Καθηγήτρια
  • Βαθμίδα:   Επίκουρη Καθηγήτρια
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1239
  • Fax:   +30-210-772-1302
  • Γραφείο:   κτίριο Αντοχής Υλικών (Ζ), Εργαστήριο Αντοχής Υλικών

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Οπτικές Μέθοδοι στη Μηχανική των Δυναμικών Φαινομένων

Σπουδές

  • Πτυχίο: Φυσικής, Φυσικομαθηματική Σχολή Πανεπιστημίου Πάτρας (1981)
  • Ph.D.: Γενικό Τμήμα, Τομέας Μηχανικής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1996)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Πειραματική Μηχανική - Πειραματικές Μέθοδοι στην διάδοση ελαστικών κυμάτων και σε Στατικά και Δυναμικά Προβλήματα Ρωγμών.