Μέλη ΔΕΠ

Αραγεώργης Αριστείδης

Επίκουρος Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Επίκουρος Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1616
  • Fax:   +30-210-772-1618
  • Γραφείο:   κτ. Γεν.Εδ. Ε (Ζ)

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Φιλοσοφία των Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών

Σπουδές

  • Διδακτορικό δίπλωμα στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών, Πανεπιστήμιο του Pittsburgh, Η.Π.Α., 1995.
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο του Pittsburgh, Η.Π.Α., 1993.
  • Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1986.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Φιλοσοφία των επιστημών, λογική, μεταφυσική και γνωσιολογία

Μαθήματα