Μέλη ΔΕΠ

Γκούσης Δημήτριος

Καθηγητής
 • Βαθμίδα:   Καθηγητής
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-4241
 • Fax:   +30-210-772-1302
 • Γραφείο:   2.06, κτίριο Αντοχής Υλικών (Ζ)

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Μαθηματικές Μέθοδοι στη Ρευστομηχανική

Σπουδές

 • Πτυχίο: Μηχανολόγος Μηχανικός, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1978
 • M.Sc.: Mechanical Engineering, UCLA, 1982
 • Engineer Degree: Mechanical Engineer, UCLA, 1984
 • Ph.D.: Mechanical Engineering, UCLA, 1986

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Μηχανική Ρευστών, Μετάδοση Θερμότητας, Καύση.
 • Ανάπτυξη αλγορίθμων για την επίλυση και ανάλυση συστημάτων πολλαπλών κλιμάκων. Απλοποίηση και επίλυση πολύπλοκων και δύσκαμπτων συστημάτων μερικών και συνήθων διαφορικών εξισώσεων.
 • Αλγοριθμική ασυμπτωτική ανάλυση διεργασιών μεταφοράς ορμής, ενέργειας και μάζας.

Μαθήματα