Μέλη ΔΕΠ

Γεωργακίλας Αλέξανδρος

Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Βαθμίδα:   Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-4453
 • Fax:   +30-210-772-3025
 • Γραφείο:   1.23

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Βιοφυσική - Βιοπολυμερή/Επίδραση ακτινοβολιών στον άνθρωπο - Μελέτη βλαβών DNA

Σπουδές

 • Διδακτορικό στη Ακτινο-βιοφυσική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Πτυχίο, Φυσικό Τμήμα, Φυσικομαθηματική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ιοντίζουσες ακτινοβολίες και άνθρωπος.
 • Μελέτη βιοφυσικών και βιοχημικών μηχανισμών επαγωγής και επιδιόρθωσης σύνθετων βλαβών DNA σε κύτταρα θηλαστικών.
 • Βιοπληροφορική.
 • Βιοπολυμερή και νανοσωματιδία.
 • Ακτινοθεραπεία και βελτιστοποίηση βάσει βιολογικών δεικτών όπως οι βλάβες DNA.
 • Προσομοιώσεις Monte Carlo, μοριακής δυναμικής.