Μέλη ΔΕΠ

Φαράκος Κωνσταντίνος

Καθηγητής
 • Βαθμίδα:   Καθηγητής
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-3022
 • Fax:   +30-210-772-3025
 • Γραφείο:   3.14

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Πλεγματικές Θεωρίες Βαθμίδας στη Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

Σπουδές

 • Διδακτορικό στη Φυσική, ΕΜΠ.
 • Μεταπτυχιακά Σπουδές, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
 • Πτυχίο, Φυσικό Τμήμα, Φυσικομαθηματική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Κβαντική Θεωρία Πεδίου σε Χωροχρονικό Πλέγμα.
 • Ανώτερες διαστάσεις, Μηχανισμός Higgs.
 • Κβαντική Θεωρία Πεδίου σε Πεπερασμένη Θερμοκρασία.
 • Αλλαγές Φάσης στο Πρώιμο Σύμπαν.
 • Τοπολογικές Μεταβάσεις.