Μέλη ΔΕΠ

Χαραλαμπόπουλος Αντώνιος

Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1743
  • Γραφείο:   3.10

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Διαφορικές Εξισώσεις

Σπουδές

  • 1990-92 Ph. D in Applied Mathematics, National Technical University of Athens, Greece
  • 1988-89 M. Sc. in Applied Mathematics, Brown University, Providence, USA
  • 1983-88 Dipl. Ing. in Electrical Engineering, National Technical University of Athens, Greece

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Direct and Inverse Scattering problem for Acoustics, Electromagnetism and Elasticity, Mathematical Modeling, Partial differential equations (general theory, Boundary Value Problems), Integral Equations, applications of P.D.Es and Scattering theory to biomechanics, Enhanced theories of gradient elasticity and applications to Biomechanics and materials engineering.

Μαθήματα