Ομότιμοι Καθηγητές

Χατζοπούλου - Τζίκα Αλίκη

Ομότιμος Καθηγήτρια
  • Βαθμίδα:   Ομότιμος Καθηγήτρια
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1612
  • Fax:   +30-210-772-1618
  • Γραφείο:   κτ. Γεν.Εδ. Ε (Ζ)

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Δίκαιο

Σπουδές

  • (1978) Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής Παν. Αθηνών
  • (1968) Δίπλωμα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • (1962) Δίπλωμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  •