Ομότιμοι Καθηγητές

Σεραφετινίδης Αλέξανδρος

Ομότιμος Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Ομότιμος Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-2931
  • Τηλ Εργαστηρίου:   +30-210-772-2976
  • Fax:   +30-210-772-3025
  • Γραφείο:   0.04

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Οπτοηλεκτρονική, LASER και Εφαρμογές

Σπουδές

  • Ph.D. in Physics, ( Laser development and semiconductor studies in the infrared ), University of Essex, U.K.
  • M.Sc. in Optoelectronics, University of Essex, U.K.
  • Πτυχίο, Φυσικό Τμήμα, Φυσικομαθηματική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Στις ερευνητικές δραστηριότητες μου περιλαμβάνονται η πειραματική ενασχόληση σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας σε περιοδικά διεθνούς κύρους με κριτές ή πρακτικά παγκοσμίων, διεθνών, ή εθνικών συνεδρίων, στα αντικείμενα της "Οπτοηλεκτρονικής", των "Λέηζερ" και των "Εφαρμογών" τους.