Ομότιμοι Καθηγητές

Παντελίδης Γεώργιος

Ομότιμος Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Ομότιμος Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1711
  • Γραφείο:   2.19

Γνωστικό Αντικείμενο

  •  

Σπουδές

  • Διδακτορικό: Dr.rer.nat. Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης Γερμανίας
  • Πτυχίο: Μαθηματικού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πτυχίο:Μαθηματικού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Συναρτησιακή Ανάλυση
  • Προσεγγιστική Θεωρία
  • Μη Γραμμική Ανάλυση