Ομότιμοι Καθηγητές

Μαρουλάς Ιωάννης

Ομότιμος Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Ομότιμος Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1753
  • Γραφείο:   3.07

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα

Σπουδές

  •  

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  •