Ομότιμοι Καθηγητές

Κώνστα Αμαλία

Ομότιμος Καθηγήτρια
  • Βαθμίδα:   Ομότιμος Καθηγήτρια
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-3028, +30-210-772-2983
  • Fax:   +30-210-772-3025
  • Γραφείο:   2.23

Γνωστικό Αντικείμενο

  •  

Σπουδές

  •  

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  •