Ομότιμοι Καθηγητές

Φίλιππας Αναστάσιος

Ομότιμος Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Ομότιμος Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-3037
  • Fax:   +30-210-772-3035
  • Γραφείο:   2.25

Γνωστικό Αντικείμενο

  •  

Σπουδές

  •  

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  •