Ομότιμοι Καθηγητές

Φελλούρης Ανάργυρος

Ομότιμος Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Ομότιμος Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1759
  • Γραφείο:   3.27

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Μη προσεταιριστικοί δακτύλιοι και μη προσεταιριστικές άλγεβρες

Σπουδές

  • Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ
  • Πτυχίο Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Μη προσεταιριστικές άλγεβρες
  • Ομάδες Lie
  • Άλγεβρες Grassmann

Μαθήματα