Τομέας Ανθρωπιστικών Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου