ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προκήρυξη θέσεων ΠΔ 407/80 της Σχολής ΕΜΦΕ, ακαδ. έτους 2016-2017

Η προκήρυξη για τις θέσεις ΠΔ 407/80 της Σχολής ΕΜΦΕ, ακαδ. έτους 2016-2017 δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες «Ελεύθερος Τύπος», «Εφημερίδα των Συντακτών» και «Τύπος Θεσσαλονίκης» και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Σχολής.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται στη Γραμματεία της Σχολής και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Πέμπτη 16/2/2017. Τα γνωστικά αντικείμενα των θέσεων καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά καταγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΕΜΦΕ