ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προκήρυξη για την πλήρωση είκοσι (20) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων της Σχολής ΕΜΦΕ

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ προκηρύσσει είκοσι (20) θέσεις άμισθων υποψηφίων διδακτόρων. Η προκήρυξη αφορά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής χωρίς οικονομική ενίσχυση σε γνωστικά αντικείμενα των Τομέων Φυσικής δεκαπέντε (15) θέσεις και ΑΚΕΔ (5) της Σχολής.