ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προκήρυξη για την πλήρωση δέκα τριών (13) θέσεων άμισθων υποψηφίων διδακτόρων

Προκήρυξη για την πλήρωση δέκα τριών (13) θέσεων άμισθων υποψηφίων διδακτόρων σε γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Ανρθωπιστικών Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου (ΑΚΕΔ) της Σχολής Εφαρμοσμέων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, από 19 Ιανουαρίου έως και 2 Φεβρουαρίου 2018, με τον ακόλουθο τίτλο:
«Περίληψη Προκήρυξης για την πλήρωση δέκα τριών (13) θέσεων άμισθων υποψηφίων διδακτόρων σε γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Ανρθωπιστικών Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου (ΑΚΕΔ) της Σχολής Εφαρμοσμέων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών».

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ προκηρύσσει δέκα τρεις (13) θέσεις άμισθων υποψηφίων διδακτόρων. Η προκήρυξη αφορά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής χωρίς οικονομική ενίσχυση σε γνωστικά αντικείμενα του Τομέα ΑΚΕΔ της Σχολής.

Υποβολή αιτήσεων στη Γραμματεία της Σχολής από 19 Ιανουαρίου έως και 2 Φεβρουρίου 2018.