ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Λογότυπο του Ηλεκτρονικού Περιοδικού: Πολυτεχνειακά Νέα, Περιοδικό για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Έρευνα.