ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος «Συναρτησιακή Ανάλυση»

Η αναβληθείσα επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος «Συναρτησιακή Ανάλυση» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29/6/2017 και ώρα 12.00 στο αμφιθέατρο 4