ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος «Μαθηματική Προτυποποίηση»

Η επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος «Μαθηματική Προτυποποίηση» θα γίνει στις 12/2/2019, ώρα 8:30 στην αίθουσα 103 (Νέα κτ. ΣΕΜΦΕ).

Ο Διδάσκων
Ιάσων Καραφύλλης