ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος «Φιλοσοφία της Φυσικής» 7ου Εξαμήνου

Η εξέταση των «επί πτυχίω» σπουδαστών στο μάθημα «Φιλοσοφία της Φυσικής» (7ο Εξάμηνο, ΣΕΜΦΕ) ορίστηκε για τη ΔΕΥΤΕΡΑ 3/7/2017 17:00-19:00 στο Εργαστήριο Φιλοσοφίας, Γενικές Έδρες Ε, 1ος Όροφος, Τομέας Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου (ΑΚΕΔ), αίθουσα 108.

Ο διδάσκων
Α. Αραγεώργης