ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος «Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Διαδικτύου»

Η επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος «Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Διαδικτύου» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18/06/2018 στις 12:00 στην Αίθουσα 103 στα Νέα Κτήρια ΣΕΜΦΕ.


Σοφία Καπελλάκη