ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εξέταση του μαθήματος «Βελτιστοποίηση»

Η (επί πτυχίω) εξέταση του μαθήματος «Βελτιστοποίηση» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 15/02/2019, ώρα 15:00, στην αίθουσα 103 (Νέα κτ. ΕΜΦΕ).

Ο διδάσκων