ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εξέταση του μαθήματος «Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών»

Η επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος «Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών» θα γίνει στις 26/6/2018 (ημέρα Τρίτη) ώρα 12:00-14:00, στο Αμφιθέατρο 1 στο Νέο Κτήριο Ηλεκτρολόγων.


Ο διδάσκων
Νικόλαος Μήτρου