ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εξέταση του μαθήματος «Δομές Δεδομένων»

Σύμφωνα με αίτημα των φοιτητών και τη σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα, η εξέταση του μαθήματος «Δομές Δεδομένων» μεταφέρεται την Τέταρτη 20 Ιουνίου και ώρα 12.00 στα αμφιθέατρα 2 και Φυσικής.