ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εξέταση του μαθήματος «Αρχές Παιδαγωγικής»

Οι εξετάσεις του μαθήματος «Αρχές Παιδαγωγικής» θα διεξαχθούν την Παρασκευή 30 Ιουνίου από 18:00 έως 20:00 στην αίθουσα 101 του κτηρίου της Γραμματείας.

Η Διδάσκουσα
Αικατερίνη Ριζάκη