ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εξέταση των μαθημάτων «Ανάλυση Παλινδρόμησης» και «Μοντέλα Αξιοπιστίας και Επιβίωσης»

Πρόγραμμα εξετάσεων επί πτυχίω χειμερινών μαθημάτων :

1) Ανάλυση Παλινδρόμησης (7ο εξ) :
Δευτέρα 25/6, 12.00, αίθουσα 103 ( Ν. Κτ.)

2) Μοντέλα Αξιοπιστίας και Επιβίωσης (9ο εξ.) :
Παρασκευή 29/6, 8.30, αίθουσα 103 ( Ν. Κτ.)