ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εγγραφές εισαγομένων με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (5%), για το ακαδ. έτος 2016-17

Καλούνται οι εισαγόμενοι στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, να προσέλθουν για εγγραφή στη Γραμματεία της Σχολής κατά το χρονικό διάστημα από 24/10/2016 έως 28/10/2016.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία οφείλουν να προσκομίσουν οι επιτυχόντες, αναφέρονται αναλυτικά στην Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (αναρτημένη).

Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης. Για την εγγραφή από άλλο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση κυρωμένη από νόμιμη αρχή.

Σημειώνουμε, επίσης, ότι όποιος υποψήφιος έχει εγγραφεί σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με άλλη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και εισάγεται με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε άλλη Σχολή ή Τμήμα, δε μπορεί να εγγραφεί, αν προηγουμένως δε διαγραφεί από τη Σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος.

p*) Η θυρίδα εξυπηρέτησης κοινού της Γραμματείας της Σχολής ΕΜΦΕ, λειτουργεί Δευτέρα έως και Παρασκευή, ώρα 11:00 – 13:00.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΕΜΦΕ