ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση Εγγραφών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΣΕΜΦΕ εαρ. εξ. 2014-15

Σας γνωρίζουμε ότι:

Οι αιτήσεις εγγραφής και δηλώσεις επιλογής μαθημάτων καθώς και οι αλλαγές στις δηλώσεις μαθημάτων των ΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες», «Μαθηματική Προτυποποίηση στις Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Οικονομία», «Εφαρμοσμένη Μηχανική», «Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις», «Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές» της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014 – 2015 θα πραγματοποιηθούν από 16/02/2015 έως και 06/03/2015.

Οι εγγραφές/δηλώσεις μαθημάτων μπορούν να πραγματοποιηθούν στην κεντρική Γραμματεία της Σχολής , στο κτίριο Α’ ,1ος όροφος, κατά τις ημέρες Δευτέρα – Τετάρτη - Παρασκευή και ώρες 11:00  - 13:00, μέσω email στην διεύθυνση καθώς επίσης με fax στο αριθμό 2107721685.

Από την Γραμματεία του ΔΠΜΣ