ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αλλαγή ώρας της εξέτασης του μαθήματος «Δυναμική Συστημάτων και Ταλαντώσεις»

Η εξέταση του μαθήματος «Δυναμική Συστημάτων και Ταλαντώσεις» μετατίθεται τη Δευτέρα 11/2/2019 και ώρα 15.00-18.00 στην αίθουσα 101 κτ. ΣΕΜΦΕ

Ο διδάσκων